Energetický štítek

Co je eneregetický štítek?

Od roku 2013 je povinností opatřit nemovitost určenou k prodeji či pronájmu tzv. Energetickým štítkem ( odborně nazvaným '' Eneregetický průkaz '' ). Podle státem předepsaných pravidel by tento průkaz, který má kupujícímu říci, jak je daná nemovitost energeticky úsporná, měly mít všechny nemovitosti od ledna roku 2013. Nové opatření by mělo vést i k nižším nákladům za energie.

 

Kdo vydává energetický štítek?

Vydávání energetických průkazů mají na starosti kvalifikovaní auditoři se speciální licencí, kterou vystavuje stát. Zpravidla trvá vystavení průkazu řádově dva dny. Auditor ručí a odpovídá za správnost provedení a vystavení energetického průkazu.

 

Jaká je cena energetického štítku?

Cena je velmi individuální a pohybuje se v řádech tisícikorun. Odvíjí se od velikosti nemovitosti, lokality, kde se nemovitost nachází, a rychlosti provedení, která se také výrazně liší.

 

Jak se určuje energetický štítek?

Při určování se zkoumá např. konstrukce domu či bytu, izolace, typ a umístění oken, zkoumá se těsnění budovy, ale i stav a funkce jednotlivých zařízení jako např. kotel apod. Prochází se podrobně veškerá dokumentace. „ Součástí určení je tzv. energetický audit, který se skládá ze tří částí. První je obálka budovy, druhá je energetická náročnost jako taková a třetí částí jsou doporučená konkrétní řešení, jak dosáhnout energetických úspor.

 

Jaké jsou sankce při nezajištění energetického štítku?

V rámci nabízených nemovitostí by neměl energetický průkaz chybět. Zodpovědnost za něj bere majitel automaticky na sebe. Transakce je platná, přesto se majitel nemovitosti vystavuje nebezpečí, že mu bude udělena sankce za nedodržení těchto pravidel.